Zoeken op de site

Wij werken samen met Van den Eijnden en Koster notarissen te Waardenburg

Deze website wordt gehost bij Nedcomp en onderhouden door Acnove ICT Services

Wij werken volgens de benadering E = MC². Dat betekent niet dat we op u of ons werk de relativiteitstheorie van Einstein toepassen, maar dat wij uitgaan van de visie:

 

Effectiviteit = Meten, Construeren en Communiceren

 

In onze visie is het mogelijk om het gewenste resultaat te behalen (Effectiviteit) door goed te luisteren naar de wensen van onze klanten (Meten), aan de hand van de geformuleerde wensen, doelen en middelen te bepalen en deze in te zetten om aan het resultaat te bouwen (Construeren). Tijdens het gehele proces is het uiterst belangrijk om goed met elkaar te overleggen en elkaar voortdurend te informeren (Communiceren).

 

Vrijblijvende informatie

Over al onze diensten verstrekken we, vrijblijvend en kostenloos, informatie. Het liefst doen we dit tijdens een persoonlijk gesprek bij u thuis. Uiteraard is het ook mogelijk om een afspraak te maken voor een gesprek op ons kantoor. Uw begeleider/zorg- of hulpverlener is daarbij ook van harte welkom.

Tijdens dit gesprek beantwoorden we uw vragen en verstrekken we u advies.

 

Aanmelding

Naar aanleiding van het vrijblijvende informatiegesprek kunt u zich bij ons aanmelden voor een dienst. Wij sturen u een formulier toe, waarop u alle, voor de gewenste dienst, relevante gegevens kunt invullen en, onder bijvoeging van de betreffende aanvullende informatie, aan ons kunt retourneren.

 

Intake

Wanneer wij van u de aanmelding hebben ontvangen, nodigen wij u uit voor een intake-gesprek. Betreft de aanmelding een aanvraag voor een (her-)indicatie, dan is deze stap niet van toepassing. U ontvangt dat een overeenkomst tot opdracht en wij maken een afspraak voor het (her)indicatie-gesprek.

 

Afspraken/overeenkomst

Tijdens het intake-gesprek maken we met u afspraken over de te volgen werkwijze en leggen we vast wat we van elkaar verwachten en welke doelen en middelen naar het gewenst resultaat zullen leiden.

 

Aan het werk

Wanneer alles duidelijk is en de afspraken zijn gemaakt, gaan we, samen met u, aan het werk om het gewenste resultaat te bereiken. Regelmatig zal er contact zijn en kunnen afspraken, doelen en middelen worden afgestemd op de actuele situatie.

 

Missie

Onze dienstverlening aan u baseren wij op vier kernbegrippen (niet origineel, maar wel vanuit ons hart):

 

Respect - Betrokkenheid - Creativiteit - Passie

 

U verdient het beste dat er is, goede communicatie is een absolute voorwaarde, we zoeken naar de mogelijkheden die het beste passen voor u en we "zijn" er voor u !

ArticleBottom